Composition 9 หลักการจัดองค์ประกอบ / Emphasis

เทคนิคการถ่ายภาพ ในด้านการจัดองค์ประกอบ อันหนึ่งที่ใช้กันบ่อย คือ

Emphasis หรือ การเน้น

ตรงไปตรงมาสุดๆครับ นึกภาพเหมือนเราขีดเส้นใต้เน้นประโยคสำคัญสมัยอ่านหนังสือสอบ

อยากให้อะไรเด่น ก็ เน้นอันนั้น ….

ยกตัวอย่าง …

การเล่นชัดตื้น ก็เป็น รูปแบบหนึ่งของการเน้น

แสงที่หยอดเป็นวงไปที่จุดเด่นในภาพ ก็เป็นการเน้น

หรือ Frame in Frame คอมโพซิชั่น ที่สอนกันยอดฮิต ก็เป็นการเน้น