Tag Archives: pixel

ใครก็ได้ ช่วยหยุดความละเอียดที 3 (Resolution , Printing)

มาต่อกันเรื่องความละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์
เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจและใช้ระดับความละเอียดของภาพได้เหมาะสม เมื่อต้องการจะนำไปพิมพ์ภาพ
Continue reading ใครก็ได้ ช่วยหยุดความละเอียดที 3 (Resolution , Printing)

ใครก็ได้ ช่วยหยุดความละเอียดที 2 (Resolution , Dpi)

ส่วนสำคัญอีกส่วนที่หลายท่านที่ขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มักจะสับสน คือเรื่องของ
dpi ( จุดต่อนิ้ว )

ด้วยเหตุที่ว่าคนมักจะพูดถึง ค่า dpi เป็นภาษาไทย ว่า “ความละเอียด” ของภาพ ซึ่งนำไปสู่ความคิดว่า
“ยิ่งละเอียดก็ยิ่งดี ยิ่งเนียน”
Continue reading ใครก็ได้ ช่วยหยุดความละเอียดที 2 (Resolution , Dpi)

ใครก็ได้ ช่วยหยุดความละเอียดที 1 (Resolution , Pixel)

ห้าปีก่อน ตอนเราใช้กล้อง 3MPixel ตัวล่าสุด และบอกว่านี่ละสุดยอดความละเอียด
ใครจะไปคิด ว่า วันหนึ่ง เราจะได้เห็นกล้อง ที่มีความละิเอียดสูงมากถึง 24 MPixel ซึ่ง

Continue reading ใครก็ได้ ช่วยหยุดความละเอียดที 1 (Resolution , Pixel)