Composition 13 หลักการจัดองค์ประกอบ / Proportion

Proportion หรือ สัดส่วน


อาจจะหมายถึง ขนาดวัตถุในภาพว่าใหญ่เล็กแค่ไหน ดูพอดีไหม สูงเตี้ย กว้างแคบ แค่ไหน แล้วจะจัดลงไปในภาพอย่างไรให้ดูดี

หรือสัดส่วน การ Crop ภาพ ที่เหมาะสมกับองค์ประกอบในภาพด้วย

เป็นการจัดองค์ประกอบอีกอย่างที่ พูดง่าย แต่ฟันธงไม่ได้ ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรดีที่สุด …. เป็นเรื่องของความรู้สึก “ลงตัว”