Tag Archives: Lomo

สีกึ่งสำเร็จรูป สำหรับ ห้องแสง

preset-lr-00
เป็นที่รู้กันดีครับ ว่า โปรแกรม Lightroom (LR) ที่แปลเป็นไทย ได้ว่า ห้องแสง
ซึ่งตรงกันข้ามกับ ห้องมืด เป็นโปรแกรมที่ใช้่จัดการ ขั้นตอน ล้างอัดในยุคดิจิตอล ทดแทน ห้องมืด สมัยก่อน
Continue reading สีกึ่งสำเร็จรูป สำหรับ ห้องแสง

ภาษากล้อง สำหรับมือใหม่ ตอน Vignetting

Vignetting ( คนทั่วไปเค้าเรียกว่า วิกเนต ) มีอีก ชื่อหนึ่งว่า Light Falloff? หรือ Hot spot
อธิบายง่ายๆว่า เป็นอาการที่ ภาพที่ได้ มีแสงตรงกลางสว่างกว่าพื้นที่รอบๆ
Continue reading ภาษากล้อง สำหรับมือใหม่ ตอน Vignetting