Tag Archives: Element11

รีทัช ผู้ใหญ่เป็นเด็ก

child-me
ไปเจอผลงานถ่ายภาพ และรีทัช จากเว็บหนึ่ง เค้ารีทัช ภาพผู้ใหญ่ ให้กลายเป็นเด็ก
ตามลิงค์นี้ http://www.designsmix.com/design-magazine/the-outer-child-photo-retouching-collection-by-cristian-girotto/
ชื่อ ผลงานชุด THE OUTER CHILD โดย CRISTIAN GIROTTO

เลยคันไม้คันมือทำเล่นบ้างขำๆ น้องนักเรียนเก่าเห็นแล้วถูกใจ ถามถึงวิธีทำมาใน FB เลยต้องมาเขียนให้อ่านกันอีกแล้ว
Continue reading รีทัช ผู้ใหญ่เป็นเด็ก