Tag Archives: dof

ความลับ ของ ชัดลึก

หากใครเคยสังเกต บนเลนส์ บริเวณ แหวนโฟกัส ที่ มีตัวบอกระยะ ว่า ตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่กี่เมตร หรือกี่ฟุต
ในเลนส์บางตัว โดยเฉพาะ เลนส์ prime ช่วง ใกล้เคียง normal จะเห็นตรงนี้ชัดเจน
ว่ามี ตัวเลข 8? 11? 16 บานออกมาสองข้าง ชี้ๆ ไปที่ ตัวscale บอกระยะ
Continue reading ความลับ ของ ชัดลึก