Tag Archives: basic

เรื่องปวดกระบาล ของ สมดุลแสงขาว (ฉบับแก้ไข)

White Balance หรือ สมดุลแสงขาว คือ ความพยายามที่จะถ่ายภาพวัตถุให้ออกมาสีถูกต้อง
เป็นธรรมชาติ ในสภาพแสงที่มีสีแตกต่างกันไป
Continue reading เรื่องปวดกระบาล ของ สมดุลแสงขาว (ฉบับแก้ไข)