Composition 8 หลักการจัดองค์ประกอบ / Symmetry Asymmetry Balance

Symmetry กับ Asymmetry สองข้างเท่ากัน กับ สองข้างไม่เท่ากัน

ก็ตรงไปตรงมาดังภาพครับ มันเท่ากัน และ ไม่เท่ากัน ….

สวยได้ทั้งคู่ 🙂
แต่ปกติ Asymmetry จะยากกว่าเยอะ เพราะเราต้องมองหาสิ่งที่เรียกว่า
Balance นั่นเอง

Symmetry กับ Asymmetry หลายๆครั้ง เค้าเลยเรียกกันเต็มๆว่า

Symmetry Balance กับ Asymmetry Balance
คือ สมดุล แบบสองข้างเท่ากัน ซึ่งง่ายมาก ถ่ายรูปอะไรมาสองข้างเท่ากัน เป็นอันจบ
กับ
สมดุล แบบสองข้างไม่เท่ากัน ซึ่งยากมากครับที่จะตัดสินว่าแค่ไหนคือ ดี คือถูกต้อง
แต่ปกติเมื่อเราถ่ายภาพเราจะทำให้ชัดเจนว่า ต้องการ แบบไหน ไม่ใช่ว่าจะ Symmetry แต่ดันยืนไม่ตรงกลาง เอียงๆไปหน่อย
ทำให้ชัดๆครับ จะกลาง ก็กลางให้มากที่สุดเท่าที่สถานที่จะอำนวย จะเอียง ก็เอียงให้ชัด

ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่คนถ่ายภาพมือใหม่มากๆต้อง หัด ให้มี “sense of Balance” คือการรับรู้ถึงความสมดุลให้ได้ในภาพเมื่อถ่ายภาพแบบ Asymmetry Balance

เราพอจะยกตัวอย่างได้ว่า
ถ้าในภาพมีซ้ายขวา โดยองค์ประกอบใหญ่อยู่ด้านซ้าย และมีองค์ประกอบย่อยๆ หลายๆอันอยู่ด้านขวา
ความรู้สึกต่อน้ำหนักในภาพ ก็มีโอกาส เกิด สมดุลขึ้นมาได้
(สิ่งที่ส่งผลต่อความรู้สึกของน้ำหนัก เช่น ขนาด โทน สี รูปทรง วัสดุ ฯ )

ตัวอย่างภาพ เกิด Balance ทั้งสองแบบ