Tag Archives: iTTL

Composition 8 หลักการจัดองค์ประกอบ / Symmetry Asymmetry Balance

Symmetry กับ Asymmetry สองข้างเท่ากัน กับ สองข้างไม่เท่ากัน

ก็ตรงไปตรงมาดังภาพครับ มันเท่ากัน และ ไม่เท่ากัน ….
Continue reading Composition 8 หลักการจัดองค์ประกอบ / Symmetry Asymmetry Balance

Composition 7 หลักการจัดองค์ประกอบ / Contrast Harmony

Harmony แปลว่า กลมกลืน Contrast คือการตัดกันขัดแย้งกัน

จริงๆแล้วมีความคล้ายคลึงกันมากกับ Unity และ Variety ครับ
แต่เรามักจะ แยกแยะองค์ประกอบแค่ วัตถุกับฉากหลัง หรือ องค์ประกอบสองอย่างเปรียบเทียบกัน
Continue reading Composition 7 หลักการจัดองค์ประกอบ / Contrast Harmony

Composition 6 หลักในการจัดองค์ประกอบ / Unity-Variety

สิ่งสำคัญสุดในภาพที่ก่อให้เกิด “ความงาม” คือ เอกภาพ ครับ ภาษาอังกฤษเรียก Unity
แปลไทยเป็นไทย คำว่าเอกภาพคือ “ความเข้ากันได้ เป็นพวกเดียวกัน”

โดยมีคู่ตรงข้ามคือสิ่งที่เรียกว่า ความหลากหลาย หรือ Variety
Continue reading Composition 6 หลักในการจัดองค์ประกอบ / Unity-Variety

Composition 5 ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ

รู้จักองค์ประกอบไปแล้ว จาก 4 ตอนที่ผ่านมา มาดูกันต่อครับว่า องค์ประกอบต่างๆ มันอยู่ด้วยกันยังไงได้บ้าง
สร้างความน่าสนใจ หรือ อารมณ์ หรือความหมาย อย่างไรในภาพ

Continue reading Composition 5 ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ

Composition 4 องค์ประกอบในภาพ / สี

1.8 สี ! เรื่องนี้ คงเป็นเรื่องที่ ยากสุด เรื่องหนึ่ง ด้วยความหลากหลาย ที่สร้างสรรได้ไม่รู้จบ และ เป้นตัวสำคัญสุดในการถ่ายภาพ เพราะ มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ได้่ง่าย

คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสี มีดังนี้
Continue reading Composition 4 องค์ประกอบในภาพ / สี