Tag Archives: ขวด

Composition 3 องค์ประกอบในภาพ / ผิวสัมผัส ที่ว่าง

1.6 Texture ผิวสัมผัส

เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ แสดงคุณลักษณะ ที่สวยงามได้
แต่ในภาพถ่าย มักจะไม่ค่อยปรากฎชัดครับ
Continue reading Composition 3 องค์ประกอบในภาพ / ผิวสัมผัส ที่ว่าง

Composition 2 องค์ประกอบในภาพ / รูปทรง ที่ว่าง คอนเซปชวล

1.4 รูปทรง From

คือองค์ประกอบที่กินพื้นที่ 3มิติ ปกติเรารับรูปองค์ประกอบต่างๆด้วยตา ในมิตินี้ คือ3มิติ ….. มีกว้าง ยาว สูง
Continue reading Composition 2 องค์ประกอบในภาพ / รูปทรง ที่ว่าง คอนเซปชวล

Composition 1 องค์ประกอบในภาพ / จุด เส้น ระนาบ

Element of art

องค์ประกอบ ในงานศิลปะ

ตามปกติ คนทั่วๆไปที่ไม่ได้สนใจศึกษาในงานศิลปะ หรือไม่ได้เรียนด้านศิลปะมาโดยตรง
เมื่อมองภาพๆ หนึ่งก็จะ คิดถึงสิ่งที่อยู่ในภาพ แบบตรงไปตรงมา เช่น ดอกไม้ คน หมา แมว รถ ตึก ว่ากันไปตามเรื่อง
Continue reading Composition 1 องค์ประกอบในภาพ / จุด เส้น ระนาบ