Tag Archives: wheel

วงจรสี สำหรับนักเรียนที่มาเรียน

สำหรับนักเรียนที่มาเรียน คอร์ส Lightroom และ
Compositon แล้วผมไม่ได้พิมพ์ ภาพวงจรสีไว้ให้
สามารถดาวน์โหลดภาพนี้ไป Print ได้เลยครับ
Continue reading วงจรสี สำหรับนักเรียนที่มาเรียน