Tag Archives: still life

Still Life ทางออกสำหรับคนอยากถ่าย

เรามักจะได้ยินคำพูดจาก ตากล้องทุกคน ว่า “ไม่ได้ออกไปถ่ายรูปเลยฟ่ะ” “จะไปถ่ายรูปที่ไหนดี” “ไม่รู้จะถ่ายอะไร”

วันนี้ จะมานำเสนอ วิธีแก้เซ็งเป็ด จากอาการดังกล่าว
Continue reading Still Life ทางออกสำหรับคนอยากถ่าย