Tag Archives: spyder

Spyder4 Studio Review

20130806-17-47-13

เนื่องจากผมเพิ่งได้มีโอกาส ถอยชุด Spyder4 Studio ซึ่งป็นชุด CMS ( Color Management System ) ที่เกือบครบวงจร เหลือ คาริเบตกล้องกับ Scanner สำหรับตากล้องและอาชีพอื่นๆ ที่ให้ความสนใจในเรื่อง”ความถูกต้องของสี” นี่คงถือว่าเป็นชุดดีสุดแล้ว
Continue reading Spyder4 Studio Review

Monitor warm up !!

monitor-ready
เป็นคำแนะนำทั่วๆไปครับว่า หากเราต้องการสีของจอที่แม่นยำ ทั้งในขั้นตอน คาริเบต และ ในการปรับสีภาพ
เราควรจะ “เปิดจอให้แสดงผลทิ้งไว้สักพัก” เนื่องจาก ตอนที่เพิ่งเปิดจอใหม่ๆ หลอดภาพ (จอ CRT) และไฟ Back light (จอ LCD) จะยังไม่ร้อน
Continue reading Monitor warm up !!