Tag Archives: พิมพ์

ใครก็ได้ ช่วยหยุดความละเอียดที 3 (Resolution , Printing)

มาต่อกันเรื่องความละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์
เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจและใช้ระดับความละเอียดของภาพได้เหมาะสม เมื่อต้องการจะนำไปพิมพ์ภาพ
Continue reading ใครก็ได้ ช่วยหยุดความละเอียดที 3 (Resolution , Printing)