Composition 5 ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ

รู้จักองค์ประกอบไปแล้ว จาก 4 ตอนที่ผ่านมา มาดูกันต่อครับว่า องค์ประกอบต่างๆ มันอยู่ด้วยกันยังไงได้บ้าง
สร้างความน่าสนใจ หรือ อารมณ์ หรือความหมาย อย่างไรในภาพ


ที่ผมจำได้หลักๆ มี7ตัวครับ อาจจะมีมากกว่านี้ หาหนังสือไม่เจอ 55

1. แรงดึงดูด ( Gravity )
2. สัมผัสกัน ( Contact )
3. ลดรูป ตัดส่วน ( Subtract )
4. ซ้อนทับกัน ( Overlapping )
5. เกาะเกี่ยวกัน ( Interlocking )
6. แทงทะลุ ( Interpenetrate )
7. รวมตัว ( Combine )

ในงานศิลป์ หรือ งานดีไซน์ แบบต่างๆ เราอาจจะได้เห็น วิธีการใช้องค์ประกอบบ แบบ ต่างๆเหล่านี้ ได้ง่าย

( ภาพนี้ หามาจาก google ประกอบให้เกิดความเข้าใจ )
จะเห็นได้ว่า อาคารนี้ ประกอบด้วยก้อนสี่เหลี่ยมจตุรัสหลายๆก้อน มา เกาะเกี่ยวกันบ้าง รวมกันบ้าง และ ลดรูปกันบ้าง
จนได้ออกมาเป็นอาคารหน้าตาสวยงาม

ทีนี้ ในแง่การถ่ายภาพ เราไม่ได้สร้างทุกอย่างเองจากศูนย์
แต่เป็นการที่เรามองเห็น และ เลือกองค์ประกอบจากสิ่งที่มีอยู่
หลายๆ ความสัมพันธ์ คงเป็นสิ่งที่เรา ถ่ายสิ่งที่คนอื่นสร้างขึ้นมา หรือเกิดขึ้นอยู่แล้ว

ดังนั้นของบางอย่าง เช่น การรวมตัวกัน ( Combine ) หรือ การแทงทะลุ คงอยู่นอกเหนือการควบคุมจากการถ่ายภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เราควบคุมได้ในการถ่ายภาพ ด้วยการเลือกมุมมอง
คงมีอยู่ 3 อย่างหลักๆ คือ

Gravity แรงดึงดูด
Overlapping การซ้อนทับ
และ Contact การสัมผัส

ตัวอย่างภาพที่มี การซ้อนทับของดอกทานตะวัน กับดวงอาทิตย์


ตัวอย่างภาพที่มี แรงดึงดูระหว่างกัน ของเสาไฟเตี้ย กับ ถังขยะ

หรือรูปที่เราเห็นบ่อยๆ เวลาไปถ่ายที่หอเอนเมืองปิซ่า ก็เป็น Contact

ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า เราสามารถมององค์ประกอบต่างๆ ได้หลากหลายขึ้น

โดยหากเราหยิบเอาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบมาใช้
เราจะมองสิ่งที่อยู่ในภาพ มากกว่า 1อย่าง เพื่อดูว่า องค์ประกอบมันสัมพันธ์กันอย่างไร
และนำไปสู่การสื่อความหมายต่างๆในภาพที่สัมพันธ์กับ รูปแบบความสัมพันธ์

เรื่องนี้ ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากครับ
ลองไปหัดกันดู