Composition 3 องค์ประกอบในภาพ / ผิวสัมผัส ที่ว่าง

1.6 Texture ผิวสัมผัส

เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ แสดงคุณลักษณะ ที่สวยงามได้
แต่ในภาพถ่าย มักจะไม่ค่อยปรากฎชัดครับ

ในงานออกแบบอื่นๆ เช่นสถาปัตยกรรม เราจะได้เห็นงานที่ใช้ Texture อยู่ได้ทั่วๆไป

ความรู้สึกต่อ ผิวสัมผัส ก็ตรงไปตรงมา เช่น ผิวอิฐ ก็ให้ัความรู้สึกเก่า
ผิวโลหะ และกระจก ที่มันวาว ก็ให้ความรู้สึก ทันสมัย เป็นต้น

1.7 Space ที่ว่าง ก็แปลตรงตัว ว่า ตรงไหนที่มันว่างๆ นั่นละ บางที ก็เรียกว่า พื้นภาพ

จากตัวอย่างทำให้เห็นได้ว่า เราสามารถรับรู้ ที่ว่าง ที่เป็นช่องเครื่องหมายบวกได้

หรืออย่างภาพตัวอย่างสองภาพนี้ จากการที่ผม Crop ภาพไม่เท่ากัน ผลคือ ที่ว่างของท้องฟ้าไม่เท่ากัน ภาพก็ให้ความรู้สึกต่างกัน