อัพเดทแผนที่โรงเรียนใหม่

smallmap1
เนื่องจาก ทางโรงเรียนจะย้าย ที่สอน ในสิ้นเดือนนี้
เลยขออัพเดทแผนที่ล่วงหน้า เพื่อนักเรียนที่ลงเรียนไว้เดือนหน้า
สามารถโหลดแผนที่ไปดูได้ ที่หน้า Contact เลยครับ