ออกบูทเล็กๆ

บูท ราคาประหยัด และ เร็ว
โรงเรียนสอนถ่ายภาพของเรา ออกบูท ครั้งแรกก ที่ มหาวิทยาลัยการจัดการ มหิดล ดินแดง
เนื่องจาก ทางนักศึกษา ที่จัดสัมมนาเพื่อเป็น การสอบในวิชาเรียน
โดยจัดสัมมนา เป็น 3 หัวข้อ ซึ่ง คุณทัช ที่ได้จัดในหัวเรื่อง e-branding คิดว่า เว็บไซด์ halfbottle  นี่ มีรูปแบบที่ตรงกับคำว่า e-branding เลยชวนไปเปิดบูท ง่ายๆ เล็กๆ
เป็นตัวประกอบ  ผมเลย ไปโชว์ผลงานด้วยความยินดีครับ และแอบไปฟังการสัมมนาด้วยในตัว

หลังจากฟังสัมมนาเสร็จ ก็มีความคิด ปิ๊งไอเดีย ที่จะพัฒนาคอร์ส และ บริการ ของโรงเรียนให้มากขึ้น กว้างขวางขึ้น ในอนาคตอันใกล้

ใครอยากได้ คอร์สแบบไหน มีอะไรแนะนำ เชิญได้เลยครับ ถ้าความรู้ความสมารถของผม สามารถช่วยเหลือ ท่านๆ ได้ ก็พร้อมจะช่วยเสมอ

ภาพบรรยากาศในงานครับ
ถ่ายก่อนเริ่มส้ัมมนา คนยังมาไม่เต็ม แต่จริงๆ คนล้นห้องร้อยกว่าคน

เรียนถ่ายรูป ไป e-branding กับเค้าด้วยโรงเรียนถ่ายรูปของเรา ไปแจมบูท ราคาประหยัด และ เร็ว

จบด้วยรูป บูทแบบประหยัด และ เร็ว ของผมครับ
ขอบคุณ คุณทัช ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และโอกาสครับ