Composition 6 หลักในการจัดองค์ประกอบ / Unity-Variety

สิ่งสำคัญสุดในภาพที่ก่อให้เกิด “ความงาม” คือ เอกภาพ ครับ ภาษาอังกฤษเรียก Unity
แปลไทยเป็นไทย คำว่าเอกภาพคือ “ความเข้ากันได้ เป็นพวกเดียวกัน”

โดยมีคู่ตรงข้ามคือสิ่งที่เรียกว่า ความหลากหลาย หรือ Variety

จะเห็นได้ว่า สี่เหลี่ยมสีฟ้าด้านซ้าย มีขนาด รูปร่าง และ สีเดียวกันหมด จึงเกิดเอกภาพ
องค์ประกอบทั้งหมดไปด้วยกันได้ ไม่ขัดตา แต่อาจจะ “น่าเบื่อ”

ขณะที่ ด้านขวา รูปร่าง ขนาด สี แตกต่างกันทุกอย่าง เกิด ความหลากหลาย
ซึ่งความหลากหลาย ก็ก่อให้เกิดความไม่น่าเบื่อขึ้น แต่ จะเห็นว่า องค์ประกอบทุกอัน แข่งกัน ไม่มีอะไรเข้ากันได้เลย

เพราะฉะนั้น ในหลายครั้งเราจะคิดถึง Unity และ Variety พร้อมๆกัน
( ไม่เสมอไปครับอ่านให้รู้ไว้อย่ายึดติด เพราะถ้าตั้งใจสร้าง “การซ้ำ” ก็เป็นอีกเรื่อง )

จะเห็นได้ว่า ภาพชุดใหม่นี้เปลี่ยนไป เพราะ ด้านซ้าย สี่เหลี่่ยมสีฟ้า มีขนาดหลากหลายขึ้น จึงเกิด Variety มากขึ้น
ดูน่าเบื่อน้อยลง

ขณะที่ ด้านขวา องค์ประกอบทุกอัน มี Hue (สี) เดียวกัน จึงดูเข้ากันได้มากขึ้น ไม่ขัดตา ถึงแม้ขนาดและรูปร่างจะต่างกัน

หลักการของความงาม ในหัวข้อนี้จึงเป็นการสร้างสมดุล ระหว่าง ความเป็นเอกภาพ และ ความหลากหลาย นั่นเอง

ตัวอย่างภาพ
ภาพกระบองเพชร เหมือนๆกันทั้งภาพ รูปทรง และ สี เดียวกันเกิด Unity แต่มี Variety ด้วยขนาด

ภาพของผ้าที่ห้อยลงมาเป็นแถบๆ มี Variety ด้วย สี แต่ มี Unity ด้วย รูปร่างที่เป็นแถบยาวๆไปในทิศทางเดียวกัน

ทีนี้การหาสมดุล ระหว่าง Unity และ Variety นั้น ขึ้นกับการนำเสนอภาพว่าอยากสื่อสารอะไรออกมา ไม่มีถูกผิดครับ 🙂