ออแกนิกเซนเซอร์ เทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนโลกการถ่ายภาพ

ปัจจุบัน เซนเซอร์ในกล้อง ดิจิตอลของเรา ใช้เทคโนโลยี ที่เรียกว่า Silicon photodiode based ไม่ว่าจะเป็น CMOS หรือ CCD
ค่าๆ หนึ่งที่เราสนใจคือ Dynamic Range ซึ่งปัจจุบัน ค่าที่ดีที่สุดบนกล้อง FullFrame คือ กล้อง Nikon D800 ความละเอียด 36Mpixels
โดยมีค่า Dynamic Range อยู่ ที่ 43db ( ค่ายิ่งมากยิ่งดี ) ซึ่งเซนเซอร์แบบนี้ ถูกใช้งานและพัฒนามาตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มยุค การถ่ายภาพระบบดิจิตอล

ออแกนิคเซนเซอร์ คือ เทคโนโลยี ที่ใช้ Organic photoelectric conversion layer มาแทน Photodiode ซึ่ง Organic layer นี้ มีคุณสมบัติ ที่เหนือกว่ามาก โดยปรากฎในข่าวตามเว็บไซด์ ว่า มีอยู่ สองบริษัทที่ทำ ออกแกนิค เซนเซอร์ คือ ฟูจิโฟโต้ฟิล์ม ร่วมมือกับ พานาโซนิค และ อีกบริษัทคือ โซนี่ โดยมีข่าวลือว่า ออแกนิคเซนเซอร์นี้ จะถูกนำมาใช้งานเชิงพาณิชย์ ในปลายปีนี้ 2014 ถึง ช่วง ต้นปี 2015

0001
โครงสร้างของ ออแกนิค เซนเซอร์ ที่ทำให้พื้นที่รับแสง และมุมรับแสง กว้างขึ้น

โดยในเว็บไซด์ ของ Fuji และแหล่งอื่นๆ ปรากฎ ข้อมูลที่อธิบายถึงข้อดีของ ออกแกนิคเซนเซอร์ สรุปได้ ดังนี้
1. พื้นที่รับแสง เพิ่มขึ้น มีช่องว่างระหว่าง จุดเซนเซอร์ เล็กลง ผลคือ ด้วยขนาดเซนเซอร์เดียวกัน จะสามารถใส่จุดpixel เข้าไปได้มากขึ้น ความละเอียดสูงขึ้น 1.2 เท่า
2. มุมองศาการรับแสงของ จุดเซนเซอร์กว้างขึั้น ทำให้ ลดข้อจำกัดในการออกแบบเลนส์ลง ซึ่งจะส่งผลให้กล้องมีระยะท้ายเลนส์ ถึงเซนเซอร์ ใกล้ได้มากขึ้น ขนาดกล้องเล็กลง
3. มีค่า Dynamic Range ดีขึ้น มาก จาก 43 db ( เทียบจากกล้อง Nikon D800 ) เป็น 88db คิดเป็น ไดนามิคเรนจ์ ที่เพิ่มขึ้น 4Stops
จากเดิม ประมาณ 10 Stops เป็น 14 Stops การถ่ายคร่อม 3ภาพ +-2 Stops เพื่อทำ HDR ก็จะป็นเทคนิคที่เราใช้งานน้อยลง

0003
Dynamic Range ของกล้อง ออแกนิคเซนเซอร์ จะเพิ่มขึ้น จาก 10สต๊อป เป็น 14สต๊อป

0004
เมื่อใช้ ออแกนิคเซนเซอร์ การถ่ายคร่อมเพื่อเก็บสภาพแสงที่แตกต่างกันมาก จะไม่มีความจำเป็น

4.Signal / Noise Ratio ที่ดีขึ้นจาก ตามเว็บไซด์มีคนคำนวณไว้ว่า ค่าดังกล่าวจะทำให้ระดับของ Noise ที่ดีขึ้น ประมาณ 4 Stops คือ ใช้ ISO 6400 ได้ คุณภาพ เท่ากับ ISO800 ในปัจจุบัน
0002
ประสิทธิภาพของ ออกแกนิคเซนเซอร์ ที่สูงขึ้น ช่วยทั้งในแง่ Dynamic Range และ Signal/Noise Ratio

5.มีความชื่อถือได้มากขึ้น คงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ เย็นจัด และ ร้อนจัด มากขึ้น ผิดเพี้ยนจากอุณหภูมิน้อยลง

0005
ออกแกนิคเซนเซอร์จะทดทนต่อ การถ่ายภาพในสถานที่ หนาวจัด หรือร้อนจัด ได้มากขึ้น แต่ปัญหาหลักน่าจะอยู่ที่ แบตเตอรี่ มากกว่า …
–—————

ผลที่เกิดขึ้นกับการถ่ายภาพ และ วงการถ่ายภาพ มีอะไรบ้าง

1. ความต้องการกล้อง ดิจิตอลมีเดียมฟอร์แมต ลดลง ปัจจุบัน D800 ของ Nikon ก็ได้รับคำนิยมจากนักรีวิวในต่างประเทศว่า “เกือบจะทดแทนกล้องมีเดียมฟอร์แมต” ได้แล้ว …. ถ้า มีการผลิตกล้อง Fullframe ที่ให้คุณภาพ และความละเอียด สูงขึ้นกว่านี้มากๆ เชื่อได้ว่า กล้องมีเดียมฟอร์แมต ราคาสูง จะเหลือที่ยืน ในตลาด น้อยลงเรื่อยๆครับ ถึงกล้องมีเดียมฟอร์แมต จะอัพเกรดมาใช้ ออแกนิคเซนเซอร์ เพิ่มความละเอียด แต่ในแง่ใช้งานจริง คุณภาพไฟล์ที่ได้ ในปัจจุบันก็สูงจน เกินความต้องการของงานคอมเมอเชียล ระดับสูงไปแล้ว
การที่คุณภาพสูงขึ้น ความละเอียดมากขึ้นกว่า นี้ ไม่น่าจะมีความจำเป็น

0006
กล้องมีเดียมฟอร์แมต ที่มีขนาดใหญ่ จะถูกลดบทบาทลง

2. การแบ่งแยก กลุ่มผู้ใช้งาน จะไม่ชัดเจน เมื่อก่อนเราแบ่ง ระดับกล้อง เป็น ระดับเริ่มต้น , ระดับกลาง , ระดับมืออาชีพ และ ระดับมืออาชีพเฉพาะทาง ซึ่งปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เรื่อยๆ เราจะเห็นว่า ระดับของกล้องค่อยๆ รวมกัน แบ่งได้ไม่ชัดเจน เพราะกล้องระดับ เริ่มต้นเองก็มีประสิทธิภาพ สูง ทัดเทียมกล้องระดับกลาง กล้องระดับกลาง ก็เริ่มมีจุดโฟกัสเยอะ
ถ่ายได้รวดเร็ว ไม่แพ้กล้องระดับสูง ซึ่งแอแกนิกเซนเซอร์ จะทำให้ ช่องว่างตรงนี้ แคบลงไปอีก เพราะเราสามารถ สร้างกล้อง APS ที่ให้คุณภาพไฟล์ และ ความละเอียดดีกว่า กล้อง Fullframe ในปัจจุบันได้ไม่ยาก

3. กล้องในมือถือ จะมีคุณภาพสูงขึ้น อีก การถ่ายภาพบนมือถือ จะแพร่หลายมากขึ้น ใช้งานได้จริงมากขึ้น จากเดิมที่จำกัดเฉพาะการถ่ายรูปเล่นๆ ในปัจจุบัน

0007
การที่ออแกนิคเซนเซอร์ สามารถรับแสงได้มากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มคุณภาพให้กล้องขนาดเล็ก โดยเฉพาะกล้องมือถือ

4. Process การทำงาน เกี่ยวกับภาพ จะเปลี่ยนไป เนื่องจากความกว้างของ Dynamic Range ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ย่อมส่งผลให้การ Process ภาพ และโทนในภาพ เปลี่ยนไปแน่นอนครับ Work flow ในการทำงาน ถ่ายภาพ แฟชั่น ถ่ายภาพสินค้า ก็จะเปลี่ยนไป
ความสำคัญของการ “เก็บรายละเอียด” จะน้องลงเพราะความสามารถกล้องสูงขึ้น การProcess ให้ได้ภาพที่ดูดีจะสำคัญมากขึ้น

5. Flash จำลดบทบาท ลง โดยเฉพาะกับการถ่ายภาพทั่วไปที่ใช้ Flash ในกรณีที่แสงไม่พอ เพราะเราสามารถเร่ง ISO ได้สูงขึ้นมาก
การใช้ Flash จะเหลือบทบาทเฉพาะในแง่ การจัดแสงเพื่อใช้เทคนิคถ่ายภาพ บางอย่างที่แสงต่อเนื่องให้ไม่ได้ และ การจัดแสง Flash ในแง่ ความงาม

เทคโนโลยีนั้น มีคุณลักษณะอย่างหนึ่งคือ เมื่อถึงเปลี่ยนเทคโนโลยี จะเกิดอาการ “ก้าวกระโดด” เสมอครับท่านอาจจะต้องเริ่มคิดถึงแล้วว่า ธุรกิจของท่าน ในอนาคต จะได้รับ ผลกระทบ ผลดี ผลเสีย จาก เทคโนโลยีการถ่ายภาพ ในอนาคตนี้อย่างไร ถึงเราจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว ออแกนิคเซนเซอร์นั้นจะ เวิร์ค หรือไม่ จะเป็นที่ยอมรับของตลาดไหม แต่ การคิดเผื่ออนาคตไว้ว่า ถ้ามันมาเปลี่ยนการถ่ายรูปจริงๆละ เราจะรับมือกับมันอย่างไร เพื่อที่เวลามัน ก้าวกระโดด ไปลงเรือลำใหม่ เราจะได้ กระโดดตามทัน ไม่จมไปพร้อมกับเรือลำเก่า

ข้อมุลบางส่วน เป็นเพียง ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน หรือ ข้อมุลจากเว็บไซด์
บางส่วนเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้จากเว็บไซด์ที่เชื่อถือได้
บางส่วนเป็นข้อมูลจากเว็บข่าวลือ หรือ การคาดการณ์ จากหลายแหล่ง
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน และเชื่อ

อ้างอิง
http://www.fujifilm.com/news/n130611.html
http://www.fujirumors.com/first-organic-sensor-to-be-used-in-cameras-from-late-2014-early-2015
http://thenewcamera.com/tag/organic-sensor
http://www.fujix-forum.com/index.php/topic/14830-just-what-is-this-new-organic-sensor-thing
http://www.google.com/patents/US20070120045

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *